Καραβάνι αλληλεγγύης από τους Σαρακατσαναίους για τους πλημμυροπαθής της Θεσσαλίας