Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ: 50 χρόνια προσφοράς στην έρευνα και στην εκπαίδευση