Η μουσική κωμωδία «Το έκτο πάτωμα» στο Θέατρο Αριστοτέλειον