Πολυθεματική Δράση ARTience “η Κραυγή του πολέμου” στο Κέντρο Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνη