Πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων 26ης και 28ης Οκτωβρίου