Απαίτηση της κοινωνίας να μην κλείσει το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ Βασιλικών