Οι «Μουσικές και Χρώματα» υποδέχονται τον Δημήτρη Γιώτη