“Το μαγικό πινέλο της Νουρ” στην Αμαξοστοιχία – Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ