Τέσσερις (4) παράλληλες εκθέσεις στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης