Συμφωνική ορχήστρα από την Ολλανδία στη Νεάπολη στις 25 Οκτωβρίου