Υποχρεωτική αργία η 26η Οκτωβρίου για τη Θεσσαλονίκη