Οι The Bluesquad Band εμφανίζονται στο καφενείο “Η Πρίγκηπος”