Σήμερα η περιφορά της ιερής εικόνας και των λειψάνων του Αγίου Δημητρίου