Στο 99% ο δείκτης ασφάλειας εφοδιασμού της Θεσσαλονίκης με νερό