6ο Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής : 1723, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης