Νοέμβριος στο Θέατρο Αμαλία – πρόγραμμα παραστάσεων