Μηνύματα πολιτικών από την Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου