Στις 11 π.μ. η Στρατιωτική Παρέλαση στη Θεσσαλονίκη