«Αμνός γεννάται»: Το νέο βιβλίο του Ιωάννη Ιωάννου Βρεττού