Με επιτυχία το «Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νεολαίων & Επιστημονικό Συμπόσιο» στο Ροδοχώρι