«Προσβασιμότητα-Αναπηρία-Εκκλησία»: Διεθνές Συνέδριο στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ