«Υποτροφία Χαράλαμπου Κιαγχίδη» για φοιτητές από το Σωματείο Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα