2η Real Estate Expo North: Οι decisionmakers του κλάδου δίνουν ραντεβού στην Θεσσαλονίκη