Ξεκινά Ιανουάριο του 2024 η κατασκευή του Παιδιατρικού στο Φίλυρο