“Ο Αρχοντοχωριάτης” από το Σύγχρονο Θέατρο Ροντίδη