Παρουσίαση του βιβλίου “Δημώδης πεζός λόγος του 16ου αιώνα” από το ΜΙΕΤ