Αγιασμός στο Αλιευτικό Καταφύγιο Καλαμαριάς και υπογραφή της σύμβασης