Ημερίδα Παρουσίασης Δράσεων Προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας στις Προστατευόμενες Περιοχές του Θερμαϊκού Κόλπου