Αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος για την Βιοκλιματική Ανάπλαση Κηφισιάς- Βότση