Συμβαίνει τον Νοέμβριο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης