Φωταγώγηση του ελάτου ύψους δεκατριών μέτρων αύριο στον Ταξιάρχη