Αισχύλου – Σοφοκλή – Επτά επί Θήβας – Αντιγόνη στο Φουαγιέ της ΕΜΣ