Στο τελικό στάδιο η συντήρηση τοιχογραφιών στον βυζαντινό ναό Αγίου Γεωργίου στο Κουρμπίνοβο