Να επανεξετάσει την επιβολή περιβαλλοντικού τέλους στις διαπιστεύσεις δημοσιογράφων το ΦΚΘ