Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 8ου Διαγωνισμού Ποίησης και Στοχασμού ΣΠΕΚ