Κλείνει από αύριο μια λωρίδα κυκλοφορίας στην περιφερειακή