Κώστας Μαλιάτσης – Σάλας με το “Πιάστηκα” στο Βακούρα