Οι “Ευμενίδες” του Αισχύλου στην Αγγλικανική Εκκλησία