“Το Έκτο Πάτωμα” έως 3 Δεκεμβρίου στο Αριστοτέλειον