Χρυσός Αλέξανδρος στον Νίκο Περάκη – Καθολικά προσβάσιμη προβολή της ταινίας «Βίος+πολιτεία»