“ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ” … η παρουσίαση του βιβλίου της Βιβής Μπάμπα