Εφηβική Σκηνή ΚΘΒΕ: «Ερωτόκριτος» στη Μονή Λαζαριστών, Σκηνή «Σωκράτης Καραντινός»