Επετειακή εκδήλωση στην Α’ ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου «Γεώργιος Παπανικολάου»