Απομακρύνονται προσωρινά κάδοι απορριμμάτων από το κέντρο της πόλης