Η ποιήτρια Μαρία Ταπακτσόγλου – Μπούλη στο Ίδρυμα Πολιτισμού “Υδρία”