Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και UNICEF – Ίδρυση Κέντρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο ΑΠΘ