Πρυτανικές Αρχές ΑΠΘ: Το μήνυμα του Πολυτεχνείου παραμένει σήμερα επίκαιρο όσο ποτέ