Έκθεση για τον αείμνηστο εικαστικό Γιώργη Μπαδόλα στη Νάουσα