Εγκαινιάστηκε σήμερα το νέο Κέντρο Πρόληψης “Ελπίδα” στη Νέα Κρήνη