Εργαστήρια Αυτοβιογραφικής Αφήγησης στην αγγλική γλώσσα